1. DIDAKTICKÉ POMÔCKY PRE MŠ A ZŠ

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR PRE SLOVENSKO

Ponuka pre materské školy

Viac informácií

Ponuka pre základné školy

Viac informácií

najpredávanejšie POMÔCKY NOVADIDA®

Nová DIDA 1

Sada 200 obrázkových kariet pre materské školy a 1. stupeň ZŠ

Rozprávky od mamičky

 Cyklus 16 klasických rozprávok v obrazoch. Čítanie s porozumením. 

Anglická DIDA

Sada 214 obrázkových kariet na výuku anglického jazyka